Notice: Undefined index: HTTP_REFERER in /home/skhorasa/domains/skhorasaniec.ir/public_html/views/pageView.php on line 103
وب سایت شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی

وب سایت شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان جنوبی

معرفی شرکت

شرکت شهرکهای صنعتی استان خراسان جنوبی همزمان با تاسیس استان خراسان جنوبی ، تاسیــس و هم اکنون در آغاز یازده سال فعالیت خود با 17 شهرک و ناحیه صنعتی در حال واگذاری و دارا بودن 2171  هکتار اراضی در اختیار و 1032 هکتار زمین صنـعتی ، بستری آماده و مناسب جهت استقرار طرحهای صنعتی استان به حساب می آید.

 

هدف از تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی:

 

-         احداث شهرک صنعتی در منطقه خراسان جنوبی و ایجاد امکانات زیربنائی در شهرک ها

-         انجام کلیه اموری که ضمن هماهنگی استفاده مطلوب از امکانات شهرکهای صنعتی را در یک روند خود گردان  از جهت مالی فراهم نماید.

-         تملک زمین بر اساس قوانین موضوعه و واگذاری عین یا منفعت اراضی مزبور و انتقال قطعی به داوطلبان احداث واحدهای مجاز

-         در اختیار گیری اعتبارات مصوب در بودجه شهرکها و نواحی صنعتی جهت تامین هزینه های سرمایه ای شرکت و تامین خدمات عمومی شهرک صنعتی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن، فاضلاب، تسطیح اراضی شهرک و ایجــاد شبکه راههای اصلی و فرعی و همچنین ایجاد ساختمانهای عمومی از قبیل درمانگاه، مسجد، مدرسه، فضای سبز انبار عمومی و غیره

 


تعداد بازدید این صفحه :4668
تاریخ انتشار صفحه : 1389/12/29