بیرجند
صفحه اول       فهرست شهرکها و مناطق محروم و معافیت های مالیاتی

 

کلیه شهرکها و نواحی صنعتی استان در مناطق محروم و کمتر توسعه یافته واقع گردیده اند.

 

 

شهرکهای صنعتی بیرجند و قاین از معافیت مالیاتی برخوردار نیستند. سایر شهرکها و نواحی صنعتی استان بمدت 10 سال و به میزان 100% از معافیت مالیاتی برخوردار هستند.


تعداد بازدید این صفحه :8178
تاریخ انتشار صفحه : 1389/12/29


Power by : RAAKCMS