بیرجند
در هر 3 روز یک واحد صنعتی به علت عدم رعایت موارد ایمنی طعمه حریق میگردد، آیا برای مقابله با حریق اقدامی انجام داده اید؟
صفحه اول       اطلاعات واحدهای صنعتی فعال استان

جهت اخذ اطلاعات واحد های صنعتی به لینک ذیل  مراجعه نمایید

 

بانک جامع اطلاعات شهرکها و نواحی صنعتی خراسان جنوبی


تعداد بازدید این صفحه :10272
تاریخ انتشار صفحه : 1389/12/29


Power by : RAAKCMS