بیرجند
در هر 3 روز یک واحد صنعتی به علت عدم رعایت موارد ایمنی طعمه حریق میگردد، آیا برای مقابله با حریق اقدامی انجام داده اید؟
صفحه اول       مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

 

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار

 

 

در کشور ما همانند اکثر کشورهای جهان، درصد قابل ملاحظه‌ای از واحدهای صنعتی را واحدهای کوچک تشکیل می دهند. بر اساس آمار منتشره توسط وزارت صنایع حدود 95 درصد از واحدهای صنعتی تحت پوشش این وزارتخانه واحدهای زیر 50 نفر کارکن هستند. بنابراین با توجه به تعداد بسیار زیاد این واحدها و نیازهای متنوع آنها به انواع خدمات مهندسی و مشاوره ای، ایجاد مراکز خدمات کسب و کار با هدف ارائه خدمات توسعه کسب و کار به واحدهای کوچک و متوسط یک نیاز اساسی است.

بر اساس وظایف و مأموریتهای سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران، همزمان با ایجاد و توسعه زیرساختهای فیزیکی در قالب ایجاد شهرکهای صنعتی، حمایت و پشتیبانی از واحدهای کوچک صنعتی نوپا و توسعه کمی و کیفی واحدهای کوچک صنعتی موجود نیز به عنوان جزئی از برنامه‌های سازمان قرار گرفته است. این سازمان نیز از اواخر سال 84، ایجاد مراکز خدمات فناوری و کسب و کار را با هدف فراهم آوردن فضای کاری مناسب جهت استقرار مشاورین کارآمد و توانمند و امکان تعامل بیشتر و بهتر آنها با واحدهای صنعتی بخصوص واحدهای صنعتی مستقر در شهرکها و تسهیل ارائه خدمات توسعه کسب و کار به این واحدها، در رأس برنامه های خود قرار داد و احداث این مراکز از سال 85 آغاز شد.

مرکز خدمات فناوری و کسب و کار مکانی است در داخل شهرکهای صنعتی بزرک و شهرکهای فناوری که برای ارائه خدمات نرم‌افزاری به واحدهای تولیدی و صنعتی با اولویت واحدهای مستقر در شهرک صنعتی ایجاد می‌شود و مالکیت این مراکز همواره متعلق به سازمان (شرکت شهرکهای استانی) خواهد بود.

 خدمات قابل ارائه در مراکز

به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر و با توجه به بررسی های بعمل آمده، خدمات توسعه کسب و کار قابل ارائه توسط مشاورین مستقر در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار در هشت گروه به شرح ذیل طبقه بندی گردیده است:

1- فناوری و بهینه سازی

2- کیفیت و استاندارد

3- بازار و فروش

4- آموزش

5- مالی و حقوقی

6- مدیریت

7- تجهیزاتو ماشین آلات

8- فناوری اطلاعات

 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بیرجند

مطالعات ایجاد یک مرکز خدمات فناوری و کسب و کار در استان خراسان جنوبی نیز پایان یافته و طرح توجیهی آن تهیه و موضوع در سومین سفر هیات دولت به استان تصویب گردیده است. هم‌اکنون ساختمان این مرکز جهت استقرار در شهرک صنعتی بیرجند در حال طراحی بوده و همزمان با آن فعالیتهایی در راستای فرهنگسازی و اطلاع رسانی مرکز در دست اقدام می باشد.

 ساختار خدمات قابل ارائه در مرکز خدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بیرجند عبارتست از:

 1- دفتر آموزش و فرهنگ‌سازی

·                                 تهیه بانک اطلاعات آموزش‌دهندگان با صلاحیت

·                                 مدیریت امکانات آموزشی مرکز

·                                 مدیریت برگزاری دوره‌های خاص آموزشی

·                                 ارائه خدمات فرهنگ‌سازی و اعتمادسازی

·                                 نیازسنجی آموزشی

2- دفتر اطلاع‌رسانی

·                                 نیازسنجی و اولویت‌بندی اطلاعات مورد نیاز صنعت

·                                 تهیه و بروز رسانی بانکهای اطلاعاتی تامین کنندگان ، بازار فروش و شاخصهای عملکردی صنعت

·                                 تهیه و بروزرسانی بانک اطلاعاتی مشاورین

·                                 اطلاع‌رسانی با استفاده از مکانیزم‌های مناسب

3- دفتر عارضه‌یابی و مشاوره

·                                 ارائه خدمات عمومی عارضه‌یابی

·                                 برقراری ارتباط صنعت با مشاورین

4- دفتر امور مشاوران

·                                 مدیریت استقرار مشاورین

·                                 ارزیابی مشاورین متقاضی استقرار در مرکز

·                                 نظارت بر فعالیت شرکتهای مستقر در مرکز

فرایند کار مرکز نیز به صورت ماتریسی و مرحله ای با رویکرد و گرایشهای تخصصی مورد نیاز انجام می‌گیرد و فاز اول آن با رویکرد بازار فعال خواهد شد.

 

در هر حال افزایش بهره وری مرکزخدمات فناوری و کسب و کار شهرک صنعتی بیرجند نیازمند ایجاد و اداره آن بر پایه مطالعات، انعطاف پذیری و همکاری تمام دستگاهها و نهادهای ذیربط و مشاورین و واحدهای صنعتی خواهد بود و امید می‌رود، این حرکت در راستای توانمندسازی صنایع و بخصوص صنایع کوچک استان موثر و مفید فایده بوده وبا تکیه بر قابلیتهای منطقه‌ای به یک مرکز ممتاز و معتبر در سطح ملی و حتی بین المللی تبدیل گردد.


تعداد بازدید این صفحه :7048
تاریخ انتشار صفحه : 1389/12/29


Power by : RAAKCMS